▼ Main Event  Saikyou Tag League - Winning Final - 30 minutes 1 game

Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi vs. Yukoh Miyamoto & Isami Kodaka

 

▼ Semi Final 6 people Tag match 30 minutes 1 game

Abdola · Kobayashi & Akebono & Ryota Hama vs. Ryuichi Kawakami & Yasufumi Nakanoue & shinobu

 

▼ Fifth Fight 6 People Tag Match 30 minutes 1 game

Hideki Suzuki & Yasuhisa Utoh & Takuya Nomura vs. Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto & Kazumi Kikuta

 

▼ Fourth match 8 people Tag match 30 minutes 1 game

Kankuroh Hoshino & “Black Angel" Numasawa jyaki & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto

vs.

Ryuji Ito & Toshiyuki Sakuda & Bullamon Shu & Bullamon Kei

 

▼ Third match 6 people Tag match 30 minutes 1 game

Tsutomu Ousugi & Heracles Senga & Kohta Sekihuda vs. Kazuki Hashimoto & Atsushi Maruyama & Tatsuhiko Yoshino

 

▼ Second match Saikyou Tag League - Deathmatch Block Semifinals -

Fluorescent light + weapon bring in Deathmatch 30 minutes 1 game

Takayuki Ueki & Masaya Takahashi vs.  Yukoh Miyamoto & Isami Kodaka

 

▼ First match Saikyou Tag League - Strong block semifinals - 30 minutes 1 game

Kohei Sato & Shuji Ishikawa vs. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi

 

Big Japan Prowrestling in Korakuen Hall DVD-R "10th 2016.October 31" (0.2kg)

$20.00Price