▼ Main Event BJW Certified Deathmatch Heavyweight Championship match
Both sides ~ Barricade of DEATH ~ Double Board & Double Barricade + α Death Match 30 minutes 1 game
【36th Champion】 Masashi Takeda vs 【Challenger】 Masaya Takahashi
※ The 10th defense game

▼ Semi-Final BJW Certified World Strong Heavyweight Championship game 30 minutes 1 game
【12th Champion】 Hideki Suzuki vs 【Challenger】 Daisuke Sekimoto
※ The 6th defensive game

▼ Ninth Game Resurrection 045 Irregular Monsters' s
Madness Massacre Returns ~ Battle of Killing Weapons - 30 minutes 1 game
Abdullah Kobayashi & Ito Ryuji vs Jun Kasai & "Black Angel"  Jaki Numazawa 

▼ Eighth Game BJW Certified Junior Heavyweight Championship game 30 minutes 1 game
【Second Champion】 Hashimoto Kazuki vs 【Challenger】 Yuya Aoki
※ 2nd defense game

▼ Seventh match BJW certified tag championship match
Table crash match 30 minutes 1 game
【The 47th Champion】 Ryota Hama & Nakanoue Yasufumi vs 【Challenger group】 Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuta
※ First defense game

▼ Sixth Game debut in 2008 · Synchronized showdown in the 10th year ~ Yuji Okabayashi return
Single match 30 minutes 1 game
Yuji Okabayashi vs Ryuichi Kawakami

▼ Fifth game Barbed wire board 6 people Tag Death match 30 minutes 1 game
Yuuki Miyamoto & Takumi Tsukamoto &  Kyu Mogami vs. Minoru Fujita & Kankuro Hoshino & Ryuichi Sekine

▼ Fourth match Special 8 people Tag match 30 minutes 1 game
Great Kojika & Koshinaka Shiro & Baramon Shu & Baramon kei
vs
Tsutomu Osugi & Banana Senga & Yoshino Tatsuhiko & Sekifuda Kota

▼ Third match The Strong BJ - Tag match 20 minutes 1 game
Hashimoto Daichi & Kamitani Hideyoshi vs Uto Yushihisa & Kikuta Kazumi

▼ 2nd Game Astronauts vs 666 ~ Tag Match 20 minutes 1 game
Takuya Nomura & Abe Fuminori vs Shinobu & Takeda Koju

▼ Opening tag match ~ 15 minutes 1 game
Akinori Takizawa & Akira Hyodo vs Takuho Kato & Yuki Ishikawa

▼ 0 th match single match 15 min 1 win
Yuichi Taniguchi vs. Atsushi Frank

“RYOUGOKUTAN” DVD - Ryougoku Kokugikan Tournament -November 11, 2018 (0.2kg)

$40.00Price