Recording game

 

▼ Main Event BJW Deathmatch Heavyweight Championship game

Five gold nail board + fluorescent light + cage Deathmatch 30 minutes 1 game

【36th Champion】 Masashi Takeda vs 【Challenger】 Takumi Tsukamoto

 

▼ Semi-Final BJW World Strong Heavyweight Championship game 30 minutes 1 win

【Eleventh Champion】 Daichi Hashimoto vs 【Challenger】 Ryuichi Kawakami

 

▼ Sixth Match Tag Match 30 Min 1 game

Daisuke Sekimoto & Hideki Suzuki vs Shuji Ishikawa & Kohei Sato

 

▼ Fifth game Barbed wire board 6 people Tag Death match 30 minutes 1 game

Abdola · Kobayashi & Ryuji Ito & "Black Angel”Jyaki  Numazawa vs Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda

 

▼ Fourth match 6 people Tag match 30 minutes 1 game

Hideyoshi Kamitani & Yoshihisa Uto & Kazumi Kikuta vs Ryota Hama, Yasufumi Naksnoue & Taishi Takizawa 

 

Third game 8 people Tag match 20 minutes 1 game

Yuko Miyamoto & Kodaka Isami & Minoru Fujita & Ryuichi Sekine

vs

TAJIRI & Brahmin Shu & Brahmin kei & Kankuro Hoshino 

 

▼ Second match 6 people Tag match 20 minutes 1 game

Shinobu & Tsutomu Ougi & Heracles Senga vs Kazuki Hashimoto & Tatsuhiko Yoshino & Kohta Sekifuda

 

▼ Opening tag match ~ Takuto Kato debut match 15 minutes 1 game

Takuya Nomura & Takuto Kato vs Yuya Aoki & Yuki Morihiro

Big Japan Wrestling Korakuen Hall DVD-R series “First in 2018 January 2”(0.2kg)

$20.00Price