Recording game

 

▼ Main Event BJW Certified Tag Championship game 30 minutes 1 game

<42nd Championship Group> Kohei Sato & Shuji Ishikawa vs. <Challengers> Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi

 

▼ Semi Final Tag Match 30 minutes 1 game

Ryuichi Kawakami & Yasufumi Nakanoue vs. Hideki Suzuki &  Yoshihisa Uto

 

▼ Fifth Fight - Saburo Inamatsu - BJW Last Match - Fluorescent Light 6 Tag Deathmatch 30minutes 1 game

Ryuji Ito & Yuuko Miyamoto & Isami Kodaka vs. Kankuro Hoshino & Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine

 

▼ Fourth game Barbed wire board + 6 weapons bringers Tag Deathmatch 30 minutes 1 game

Abdola · Kobayashi & Takayuki Ueki & Masaya Takahashi vs. Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Toshiyuki Sakuda

 

▼ Third match 6 people Tag match 30 minutes One game

Ryota Hama & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamiya vs. Kazuki Hashimoto & Kazumi Kikuta & Takuya Nomura

 

▼ Second match single match 20 minutes 1 game

Shinobu vs. Tatsuhiko Yoshino

 

▼ Opening 6 people Tag match 15 minutes 1 game

Tsutomu Ousugi & Hercules Senga & Atsushi Maruyama

vs.Bullamon Shu & Bullamon Kei & "Black Angel" Jyaki Numazawa

Big Japan Prowrestling in Korakuen Hall  DVD-R series“1th 2017.January 2"(0.2kg)

$20.00Price