Recording game

 

▼ Main Event World Strong Heavyweight Championship · Next Challenger Decision match 30 minutes 1 game

Ryuichi Kawakami vs. Hideki Suzuki

 

▼ Semi Final 6 people Tag match 30 minutes 1 game

Yuji Okabayashi & Hideyoshi Kamitani & Yasufumi Nakanoue vs. Ryota Hama & Yoshihisa Uto & Shogun Okamoto

 

▼ Fifth Game Ikkitosen Special Last

Fluorescent light + Bring the My Weapons match 30 minutes 1 game

Abdola · Kobayashi & Ryuji Ito & Toshiyuki Sakuda vs."Black Angel" Jyaki Numasawa & Mavashi Takeda & Takumi Tsukamoto

 

▼ Fourth match 6 people Tag match 30 minutes 1 game

Kohei Satoh & Kazuki Hashimoto & Kazumi Kikuta vs. Daichi  Hashimoto & Atsushi Maruyama & Takuya Nomura

 

▼ Third match match Tag match 30 minutes 1 match

Yuuko Miyamoto & Isami Kodaka vs. Tsutomu Ousugi & Hercules Senga

 

▼ Second match Tag match 20 minutes 1 game

Takayuki Ueki & Masaya Takahashi vs. Bullamon Shu & Bullamon Kei

 

▼ Opening tag match 15 minutes 1 game

Shinobu & Yuya Aoki vs. Kankuro Hoshino & Tatsuhiko Yoshino

Big Japan Prowrestling in Korakuen  DVD-R series “2th 2017.February 10"(0.2kg)

$20.00Price