~Recording game~

 

▼ Main Event BJW Certified World Strong Heavyweight Championship game 30 minutes 1 game

<Ninth Champion> Daisuke Sekimoto vs. <Challenger> Hideki Suzuki

 

▼ Semi-final Ikki Tousen ~ DeathMatch Survivor ~ B Block Official League game

DO NOT TRY THIS AT HOME ~ Massacre ~ Cutter knife + α Deathmatch 30 minutes 1 game

"Black Angel" Jyaki Numazawa  vs Masashi Takeda

 

▼ Sixth Game Ikkitosen - DeathMatch Survivor ~ A Block Official League game

4corners of pain Deathmatch 30 minutes 1 game

Ryuji Ito vs. Kenji Fukumoto

 

▼ Fifth Game Ikkitousen ~ DeathMatch Survivor ~ A Block Official League game

 Giga ladder vs. Mega hammer 30 minutes 1 game

Isami Kodaka vs. Takumi Tsukamoto

 

▼ Fourth match 6 people Tag match 30 minutes 1 game

Yuji Okabayashi & Kohei Sato & Shuji Ishikawa vs. Ryota Hama & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani

 

▼ Third game 8 people Tag match 30 minutes 1 game

Tsutomu Ausugi & Hercules Senga & Kazumi Kikuta & Shinobu  

vs.Kazuki Hashimoto & Atsushi Maruyama & Tatsuhiko Yoshino & Takuya Nomura

 

▼ Second game 8 people Tag match 20 minutes 1 game

Abdola · Kobayashi & Takayuki Ueki & Masaya Takahashi & Kankuro Hoshino

vs.Brahmin Yuko & Brahmin Shu & Brahmin kei & Brahmin Toshiyuki

 

▼ Opening tag match 15 minutes 1 game

Ryuichi Kawakami & Yuya Aoki vs. Yasufumi Nakanoue & Yoshihisa Uto

Big Japan Prowrestling in Korakuen Hall  DVD-R series “4th 2017.March 30"(0.2kg)

$20.00Price