▼ Main Event BJW Certified Deathmatch Heavyweight Championship game

Fluorescent light 200 G shock + Giga ladder Death match 30 minutes 1 game

<33th champion> Kankuro Hoshino vs. <Challenger> Isami Kodaka

 

▼ Semi Final 6 people Tag match 30 minutes 1 game

Hideyoshi Kamitani & Ryota Hama & Daichi Hashimoto vs. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Kazuki Hashimoto

 

▼ Fifth game Barbed wire board + 8 weapons bringers 8 Tag Deathmatch 30 minutes 1 game

Abdola · Kobayashi & Takayuki Ueki & Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda vs. Yuko Miyamoto & “Black Angel" Jyaki Numasawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto

 

▼ Fourth match single match 30 minutes 1 game

Hideki Suzuki vs. Yasuhumi Nakanoue

 

▼ Third match 6 people Tag match 30 minutes One game

Shuji Ishikawa & Kohei Sato & Ryuichi Kawakami vs. Yoshihisa Uto & Kazumi Kikuta & Takuya Nomura

 

▼ Second match 6 people Tag match 30 minutes 1 game

Ryuji Ito & Tsutomu Ousugi & Hercules Senga vs. Great kojika & Bullamon Shu & Bullamon Kei

 

▼ Opening tag match 20 minutes 1 game

Atsushi Maruyama & Kouta Sekihuda vs. Shinobu & Tatsuhiko Yoshino

Big Japan Prowrestling in Korakuen Hall  DVD series "11th November 2016" (0.2kg)

$20.00Price