▼ Main Event BJW Certification Tag Championship game match table crash match - 30 minutes 1 game

<42nd Championship Group> Kohei Sato & Shuji Ishikawa vs. <Challenger group> Takayuki Ueki & Masaya Takahashi

 

▼ Semi Final 6 people Tag match - 30 minutes 1 match

Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami vs. Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto & Takuya Nomura

 

▼ Fifth Game 4 vs 4 Deathmatch · Irrigation 30 minutes

Abdola · Kobayashi & Ryuji Ito & Yuuko Miyamoto & Isami

Kodaka vs."Black Angel" Jyaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Toshiyuki Sakuda

 

▼ Third match 6 people Tag match - 30 minutes 1 game

Ryota Hama  & Syogun Okamoto & Kazuki Hashimoto vs. Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Yasufumi Nakanoue

 

▼ Second match Tag match 20 minutes 1 game

Great Kojika & Kankuro Hoshino vs. Bullamon Shu & Bullamon Kei

 

▼ Opening 6 people Tag match -15 minutes 1 game

Tsutomu Ausugi & Heracles Senga & Shinobu vs. Atsushi Maruyama & Tatsuhiko Yoshino & Kazumi Kikuta

Big Japan Prowrestling in Korakuen Hall DVD series"12th 2016 December 30"(0.2kg)

$20.00Price