Recording game

 

 

▼ Main Event Year End · Death Match Rumble ~ The lastman blood ~ Time Unlimited

Players

Abdola · Kobayashi, Ryuji Ito, 'Black angel’ Jyaki Numazawa, Minoru Fujita, Yuko Miyamoto, Isami Kodaka,

Masashi Takeda, Takumi Tsukamoto, Masaya Takahashi, Takayuki Ueki, Toshiyuki Sakida, Ryuichi Sekine, Kenji Fukumoto, X

 

▼ Semi-Final BJW Junior Heavyweight Championship game 30 minutes 1 game

【First Champion】 Shinobu vs 【Challenger】 Kankuro Hoshino

 

▼ Sixth Game World Strong Heavyweight Championship before match - Tag Match 30 Min 1 Battle

Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamiya vs Ryuichi Kawakami & Yoshihisa Uto

 

▼ Fifth Match Tag Match 30 Min 1 game

Hideki Suzuki & Takuya Nomura vs Kohei Sato & Kazuki Hashimoto

 

▼ Fourth match single match 30 minutes 1 game

Daisuke Sekimoto vs Yuya Aoki

 

▼ Third match match Tag match 20 minutes 1 game

Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue vs Tatsuhiko Yoshino & Kohta Sekifuda 

 

▼ Second match Tag match 20 minutes 1 game

Tsutomu Ousugi & Hercules Senga vs Brahmin Shu & Brahmin kei

 

▼ Opening match 15 minutes 1 game

Kazumi Kikuta vs Yuki Morihiro

Big Japan Wrestling Korakuen Hall DVD-R series “12th in 2017 December 30”(0.2kg)

$20.00Price