"Tokyo Korakuen Hall"
[Date] January 11, 2021
[Venue] Korakuen Hall, Tokyo

 ▼ Main event Fluorescent lamp + α 6 people Tag death match 30 minutes 1 match
   Takumi Tsukamoto & Masashi Takeda & Violento Jack vs Masaya Takahashi & Kankuro Hoshino & Drew Parker

 ▼ Semifinal BJW Certified Junior Heavyweight Championship Match 30 minutes 1 match
    [6th Champion] Isami Kodaka vs Kazuki Hashimoto [Challenger]

 ▼ 5th match Tag match 30 minutes 1 match
    Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie vs Yasufumi Nakanoue & Yuya Aoki

 ▼ 4th game Weapon bring-in tag death match 30 minutes 1 game
    Ryuji Ito & Yuko Miyamoto vs Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa

 ▼ 3rd Match Kendo Nagasaki Memorial-Tag Match 20 Minutes 1 Match
   Great Kojika & Yuichi Taniguchi vs Abdullah Kobayashi & Minoru Fujita

 ▼ 2nd game 6 people tag match 20 minutes 1 game
    Daisuke Sekimoto & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta vs Ryota Hama & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani

 ▼ Opening tag match 15 minutes 1 match
    Takuya Nomura & Fuminori Abe vs Akira Hyodo & Takaaki Sato

 ▼ 0th match Tag match 10 minutes 1 match
    Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda vs Yuki Morihiro & Takuho Kato

Big Japan Wrestling Korakuen Hall DVD-R series “2nd in 2021”(0.2kg)

$25.00Price