"Ikki Tousen DeathMatch Survivor-Official Match"
[Date and time] March 08, 2021 (Monday)
[Venue] Korakuen Hall, Tokyo

▼ Main event Ikki Tousen DeathMatch Survivor-B block official game
Pushpin & Kenzan Deathmatch 30 minutes 1 match
Takumi Tsukamoto vs Yuko Miyamoto

▼ Semifinal Ikki Tousen DeathMatch Survivor-A block official game
Fluorescent lamp death match 30 minutes 1 game
Abdullah Kobayashi vs Violento Jack

▼ 5th game 6 people bring in weapons Tag death match 30 minutes 1 game
Ryuji Ito & Minoru Fujita & Yuki Ishikawa vs "Black Angel" Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Drew Parker

▼ 4th Match G-Shock Tag Deathmatch 30 minutes 1 match
Kankuro Hoshino & Akira Hyodo vs Masaya Takahashi & Hideyoshi Kamitani

▼ 3rd match 6-person tag match 20 minutes 1 match
Yasufumi Nakanoue & Ryota Hama & Daisuke Sekimoto vs Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie & Kazumi Kikuta

▼ 2nd game 6 people tag match 20 minutes 1 game
Isami Kitaka & Kazuki Hashimoto & Masaki Morihiro vs Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino & Takaaki Sato

▼ Opening tag match 15 minutes 1 match
Daichi Hashimoto & Takuya Nomura vs Yuya Aoki & Takuho Kato

Big Japan Wrestling Korakuen Hall DVD-R series “4th in 2021 March 8”

$25.00Price