"Ikki Tousen 2022-strong climb-final match" Tokyo Korakuen Hall Tournament

[Date and time] February 20, 2022 (Sun)

[Venue] Korakuen Hall, Tokyo

▼ Main event Ikki Tousen 2022-strong climb-Final 30 minutes 1 match

[A block 1st place] Yasufumi Nakanoue vs Daisuke Sekimoto [B block 1st place]

▼ Semifinal 6-person tag match 30 minutes 1 match

Yuji Okabayashi & Ryota Hama & Takashi Suzuki vs Shigehiro Irie & Kazumi Kikuta & Soki Nagao

▼ 5th match tag match 30 minutes 1 match

Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani vs Takuya Nomura & Fuminori Abe

▼ 4th game 6 people bring in weapons Tag death match 30 minutes 1 game

Yuko Miyamoto & Masaya Takahashi & Drew Parker vs Kankuro Hoshino & Akira Hyodo & Yuki Ishikawa

▼ 3rd match 6-person tag match 20 minutes 1 match

Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino & Koju Takeda vs Chicharito Shoaki & Kosuke Sato & Shinya Ishida

▼ 2nd game Barbed wire board tag death match 20 minutes 1 game

Abdullah Kobayashi & "Black Angel" Numazawa Jaki vs Ryuji Ito & Isami Kitaka

▼ Opening match 15 minutes 1 match

Takuho Kato vs Kazumasa Yoshida

Big Japan Wrestling Korakuen Hall DVD-R series “4th in 2022 February 20”

$25.00Price