"Ikki Tousen DeathMatch Survivor-Official Match"
[Date and time] March 31, 2021 (Wednesday)
[Venue] Korakuen Hall, Tokyo

▼ Main event Ikki Tousen DeathMatch Survivor-B block official game
IRON CAGE DEATHMATCH 30 minutes 1 match
Takumi Tsukamoto (2 wins, 4 points) vs Drew Parker (1 win, 1 loss, 2 points)

▼ Semifinal Ikki Tousen DeathMatch Survivor-A block official game
Self-produced board death match 30 minutes 1 game
Masaya Takahashi (2 wins, 4 points) vs Violento Jack (2 wins, 4 points)

▼ 5th game Fluorescent light tag death match 30 minutes 1 game
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto vs Masashi Takeda & Hideyoshi Kamitani

▼ 4th game G SHOCK 6-person tag death match 30 minutes 1 game
Isami Kitaka & Abdullah Kobayashi & Minoru Fujita vs Kankuro Hoshino & Akira Hyodo & Yuki Ishikawa

▼ Ryuichi Kawakami Resignation Greeting

▼ 3rd match tag match 20 minutes 1 match
Takuya Nomura & Yuya Aoki vs Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie

▼ 2nd game 6-person tag match 20 minutes 1 game
Yasufumi Nakanoue & Ryota Hama & Takuho Kato vs Kazumi Kikuta & Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto

▼ Opening 6-person tag match 15 minutes 1 match
Kazuki Hashimoto & Takaaki Sato & Takashi Suzuki vs Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Masaki Morihiro

Big Japan Wrestling Korakuen Hall DVD-R series “5th in 2021 March 31”

$25.00Price