▼ Main Event BJW Certified Tag Champion Five nail board & fluorescent lamp tag Deathmatch 30 minutes 1 game

Abdulla · Kobayashi & Ito Ryuji vs. Yukoh Miyamoto & Isami Kodaka

 

▼ Semi Final - World Strong Heavyweight Championship Prematch - Tag Match 30 Min 1 game

Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto vs. Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta

 

▼ Fifth Game First BJW Certified Junior Heavyweight Championship League Battle 30 minutes 1 game

Kazuki Hashimoto vs. Shinobu

 

▼ Fourth match 6 people Tag match 30 minutes 1 game

Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Yuya Aoki vs. Kohei Sato & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani

 

▼ Third match match Tag match 30 minutes 1 game

Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi vs. Tatsuhiko Yoshino & Takuya Nomura

 

▼ Second game Barbed wire board 6 people Tag Death match 20 minutes 1 game

Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda vs.

"Black Angel” Jyaki Numazawa & Masashi Takeda &Takumi Tsukamoto

 

▼ Opening 6 people Tag match 15 minutes 1 game

Tsutomu Ousugi & Hercules Senga & Kankuro Hoshino vs.

Minoru Fujita & Brahmin Shu & Brahmin Kei

Big Japan Wrestling Korakuen Hall DVD-R series “7th in 2017 June 28" (0.2kg)

$20.00Price