"Korakuen Hall [Night show]" [Date] July 12, 2020 [Venue] Korakuen Hall, Tokyo ▼ Main event Light tubes 6-person tag death match 30 minutes 1 match Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino vs Minoru Fujita & Yuko Miyamoto & Masaya Takahashi ▼ Semifinal Double Board + α Tag Deathmatch 30 minutes 1 match Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa vs Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto ▼ 4th match BJW tag championship match 30 minutes 1 match [49th Champion Team ] Daisuke Sekimoto & Kohei Sato vs [Challenger Team] Yuji Hino & Quiet Storm ▼ 3rd match 6-person tag match 20 minutes 1 match Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Yuya Aoki vs Yasufumi Nakanoue & Akira Hyodo & Takuho Kato ▼ 2nd match 6-person tag match 20 minutes 1 match Tatsuhiko Yoshino & Kazuki Hashimoto & Yusuke Kodama vs Kota Sekifuda & Drew Parker & Kosuke Sato ▼ Opening tag match 15 minutes 1 match Yuji Okabayashi & Shinobu vs Brahman Shu & Brahman Kei

Big Japan Wrestling Korakuen Hall DVD-R series “7th in 2020 July 12” (0.2kg)

$20.00Price