Recording game

 

 

▼ Main Event Special Match Ⅲ

~ Deathmatch heavyweight championship battlefield ~ thumbtack 20 thousand pieces & fluorescent lamp tag Death match 30 min 1 game

Masaya Takahashi & Takayuki Ueki vs Masaya Takeda & Takumi Tsukamoto

 

▼ Semifinal Finals Special Match Ⅱ

~ Death Match vs Strong ~ Tag Match 30 Minutes 1 game

Hideki Suzuki & Kazumi Kikuta vs Abdola · Kobayashi & Ryuji Ito

 

▼ Fifth Fight Special Match I

Fluorescent light · Free study 6 Tag Deathmatch 30 min 1 game

"Black Angel” Jyaki Numazawa & Minoru Fujita & Kankuro Hoshino vs Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Toshiyuki Sakuda

 

▼ Fourth match 6 people Tag match 30 minutes 1 game

Daisuke Sekimoto & Ryota Hama & Kohei Sato vs Ryuichi Kawakami & Taishi Takizawa & Yoshihisa Uto

 

▼ Third match match Tag match 20 minutes 1 game

Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue vs Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani

 

▼ Second match Tag match 20 minutes 1 game

Shinobu & Kazuki Hashimoto vs Tatsuhiko Yoshino & Kohta Sekifuda

 

▼ Opening match 15 minutes 1 game

Yuya Aoki vs Yuki Morihiro

Big Japan Wrestling Korakuen Hall DVD-R series “8th in 2017 August 13”(0.2kg)

$20.00Price