"Tokyo Korakuen Hall Tournament" [Date] July 24, 2020 [Venue] Korakuen Hall  ▼ Main Event BJW Certified World Strong Heavyweight Championship Match 30 minutes 1 match [16th Champion] Daichi Hashimoto vs Yasufumi Nakanoue [Challenger] ▼ Semi-final Fluorescent lamp 6-person tag death match 30 minutes 1 match Ryuji Ito & Shunma Katsumata & Masaya Takahashi vs Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka  ▼ 4th Match Weapon Bring-in Tag Deathmatch 30 minutes 1 match "Black Angel" Jaki Numazawa & Kenji Fukimoto vs Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa ▼ 3rd Match YAKITORI STICK Deathmatch 20 minutes 1 match Masashi Takeda vs Drew Parker ▼ 2nd game 6-person tag match 20 minutes 1 game Daisuke Sekimoto & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda vs Ryota Hama & Brahman Shu & Brahman Kei  ▼ Opening 6-person tag match 15 minutes 1 match Yuji Okabayashi & Hideyoshi Kamitani & Akira Hyodo vs Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta & Takuya Nomura ▼ 0th match 6-person tag match 15 minutes 1 match Yuya Aoki & Kazuki Hashimoto & Masaki Morihiro vs Kankuro Hoshino & Takuho Kato & Kosuke Sato

Big Japan Wrestling Korakuen Hall DVD-R series “8th in 2020 July 24” (0.2kg)

$20.00Price