▼ Main Event BJW Certified Junior Heavyweight Championship game 30 minutes 1 game
【First Champion】 Shinobu vs 【Challenger】 Kazuki Hashimoto

▼ Semi Final Most Valuable Tag League · Strong Block Official League game 20 mins 1 win
Ryota Hama Yasufumi Nakanoue vs  Daichi Hashimoto Hideyoshi Kamitani 

▼ Sixth Game Best Tag League · Strong Block Official League Game 20 minutes 1 game
Ryuichi Kawakami Kazumi Kikuta vs Tatsuhiko Yoshino Kota Sekifuda 

▼ Fifth Game Best Challenge Tag League · Death Match Block Official League Game ~ Fluorescent Tag Deathmatch 20 mins 1 game
Masashi Takeda Takumi Tsukamoto Abdullah · Kobayashi Yoshihisa Uto 

▼ Fourth Game Best Tag League · Deathmatch Block Official League Game ~ TLC Tag Deathmatch 20 mins 1 game
Yuko Miyamoto Kodaka Isami vs Masaya Takahashi Kyu Mogami

▼ 3rd Game The Best Tagged Tag League · Deathmatch Block Official League Game - Concrete Block + Round Noko Board Tag Deathmatch 20 minutes 1 game
Takayuki Ueki Toshiyuki Sakuta vs Minoru Fujita Kankuro Hoshino

▼ 2nd Game Most Valuable Tag League · Strong Block Official League game 20 minutes 1 game
Hideki Suzuki Daisuke Sekimoto vs Takuya Nomura Fuminori Abe

▼ Opening 8 people Tag match 15 minutes 1 game
Ryuji Ito Yuichi Taniguchi Ryuichi Sekine Masaki Morihiro
vs
Yuya Aoki Takuto Kato Yuki Ishikawa Akira Hyodo

Big Japan Wrestling Korakuen Hall DVD-R series “9th in 2018 August 12”(0.2kg)

$20.00Price