[Recording match] ▼ Main event 567 fluorescent lights 3WAY death match 30 minutes 1 game Abdullah Kobayashi vs Toshiyuki Sakuda vs Yuki Ishikawa ▼ Semi-final tag match 30 minutes 1 match Daichi Hashimoto, Takuho Kato vs. Yasufumi Nakanoue, Akira Hyodo ▼ 4th match Street fight tag match 30 minutes 1 match Daisuke Sekimoto Drew Parker vs Ryuichi Kawakami Hideyoshi Kamitani ▼ 3rd match single match 20 minutes 1 match Yusuke Kodama vs Kosuke Sato ▼ 2nd game 6-person tag match 20 minutes 1 game Yuji Okabayashi, Tatsuhiko Yoshino, Kota Sekifuda vs. Ryuji Ito, Brahman Shu, Brahman Kei ▼ Opening Deathmatch Anywhere Fall-Wrestle Death Factory 15 minutes 1 match Minoru Fujita Masaya Takahashi vs Yuko Miyamoto Kankuro Hoshino [Bonus video] ▼ Special match: Abandoned factory Deathmatch II 30 minutes 1 match Yuko Miyamoto vs Drew Parker

Crisis Survivor・Vol.2+(0.2kg)

$30.00Price