Description of item
【Recording match】
▼ Main event BJW certified death match heavyweight championship match
New Year of death ~ light tube & light tube item + α death match 30 minutes 1 match
[The 37th King] Masashi Takahashi vs [Challenger] Takumi Tsukamoto

▼ Semi-final BJW certified World Strong Heavyweight Championship match 30 minutes 1 match
[13th King] Daisuke Sekimoto vs. [Challenger] Ryota Hama

▼ The sixth game Six people tag match 30 minutes 1 match
Yuji Okabayashi Ryuichi Kawakami Kazumi Kikuta vs Hideki Suzuki Yoshihisa Uto Takuya Nomura 

▼ The 5th game Barbed wire board 6 people tag death match 30 minutes 1 match
Ryuji Ito Ryuichi Sekine "Black Angel" Jaki Numazawa
vs
Yuichi Taniguchi Minoru Fujita Kankuro Hoshino

▼ The fourth game Weapons bring in tag death match 30 minutes 1 match
Takayuki Ueki Toshiyuki Sakuta vs Masashi Takeda Yuko Miyamoto

▼ The third match Tag match 20 minutes one match
Yasufumi Nakanoue Kohei Sato vs Daichi Hashimoto Hideyoshi Kamitani 

▼ Second game 6 people tag match 20 minutes 1 match
Takuho Kato Yuki Ishikawa Akira Hyodo vs Shinobu Koju Takeda Fuminori Abe

▼ Opening 8 people tag match 15 minutes 1 match
Kazuki Hashimoto Yuya Aoki Baramon Syu   Baramon Kei
vs
Tsutomu Osugi Banana Senga Tatsuhiko Yoshino Kota Sekifuda

Big Japan Wrestling Korakuen Hall DVD-R series “1st in 2019 January 2 ”(0.2kg

$20.00Price